اوشو را از نگاه اوشو بشناسیم

      هر انسان خرد ورز و جویای حقیقت بران است تا انچه را که اورا به واقعیت و حقیقت میرساندو محتمل قوی نسبت به رسیدن به  واقع دارد دنبال کند.

     


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رضا در یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 15:0 |

        عرفان سرخپوستی دارای نکاتی است که قابل توجه است که بعضی از این موارد را هر چند به صورت مختصر و موردی عنوان می نماییم و نقد کامل را در آینده بدان می پردازیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رضا در سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 8:46 |

     اصولا واژه شيطان‎پرستي واژه‎اي كلي است كه به راحتي نمي‎توان فرقه و يا گروه خاصي را به اين نام متصف كرد. كاتوليك‎ها و ارتدوكس‎ها فرقه پرتستانيسم را نوعي شيطان‎پرستي مي‎نامند و اصولا كليسا در طول تاريخ براي تخطئه مخالفان خود از اين واژه بيشتر استفاده مي‎كرده. قديمي‎ترين شاهد ثبت شده راجع به اين واژه (شيطان‎پرستي) در كتاب«تكذيب يك كتاب» توسط توماس هاردينگ (م 1565 ) به چشم ميخورد كه در آن از كليساي انگليس دفاع مي‎كند: «در خلال زماني كه مارتين لوتر براي اولين بار فرقه ملحد و شيطان‎پرست خود را به آلمان آورد، ....» در حالي كه مارتين لوتر خود هر گونه ارتباطي را بين آموزه‎هايش و شيطان نفي كرد. عمده گرايش به اين عقايد ملحدانه كه تحت عناوين شيطان‎پرستي انسان‎پرستي و شر‎پرستي از بعد از جنگ جهاني دوم در اروپا آغاز شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رضا در شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 11:17 |

   پس از نوشكوفائي علم تجربي در غرب، دلباختگان مدرنيسم بطور افراطي دست به معنويت ستيزي و دين گريزي افراطي زدند و اين با گذشت دوره كوتاهي غرب را با بحران مواجه كرد. بشر خسته از لجام گسيختگي مدرنيته، دنبال راه نجات افتاد و اين را نه در بر گشت به آيين مسيحيت يافت زيرا نمي‌خواست تاريكخانه قرون وسطي را دوباره تجربه كند. و نه از راه راست مي‌توانست آگاهي يابد. پس به زعم او راه انحصار يافت در طريقي التقاطي! و آن عبارت بود از ارضاي نيازهاي معنوي و متافيزيكي از طريق تكنولوژي! و او سفينه‌هاي فضايي و بشقاب پرنده‌ها و ... را اسباب صعود و ورود به بهشت آسايش و آرامش شمرد!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رضا در شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 11:2 |

   مکتب رايل مدعي است تمامي پيامبران الهي را قبول دارد با اين تفاوت كه آن که ايشان را فرستاده است نه خداوند، بلکه انسان‌هايي ساکن کرات ديگرند که بيست و پنج هزار سال پيشرفته تر از انسان هاي زميني مي باشند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رضا در شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 10:22 |

.   تعریف و نقد اکنکار

 تعريف اکنکار: پيروان اين نحله در معرفي آئين خود از تعريف هاي مختلفي استفاده کرده اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رضا در شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 10:6 |


Powered By
BLOGFA.COM